15:00 Vượt lên chính mình
15:30 Phim tài liệu
15:55 Quà tặng cổ nhạc
16:40 Ẩm thực cuối tuần