15:10 Ký sự Vượt qua bão tuyết-T18
15:25 Sân khấu: Bến đợi-P1
16:25 Góc nhìn sự thật Số phận của kẻ đào tẩu
16:50 Ẩm thực cuối tuần