17:45 Ca nhạc thiếu nhi
18:00 Giới thiệu chương trình tối
18:05 Những điều cần biết
18:15 Chuyên mục Pháp luật và đời sống