11:00 Ẩm thực xứ dừa
11:15 Thời sự trưa THBT
11:30 Phim TQ: Đội chống khủng bố Liệp Ảnh-T7
12:25 CM Pháp luật & đời sống