10:30 Phim tài liệu:
11:15 Thời sự Đài THBT
11:30 Phim Trung quốc: Vệ tử phu. Tập 37-38
13:00 Ký sự dừa