15:00 Hành trình xứ dừa
15:10 Ký sự Vượt qua bão tuyết-T2
15:25 Sân khấu
16:25 Đất nước-con người: Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo cây đại thụ của đờn ca tài tử