20:50 Cẩm nang sống khỏe: Thủy đậu
21:05 Chương trình Vượt lên chính mình
21:35 Thời sự Đài THBT
21:50 Phim Philippin: Chuyên tình thảo nguyên. Tập 18