19:45 CM TP Bến Tre trên đường phát triển
20:00 Dự báo thời tiết
20:05 Phim Trung quốc: Đế cẩm. Tập 31
20:50 Phim Philippin: Cuộc chiến thừa kế. Tập 6