10:15 VN tổng hợp: Bước chân 2 thế hệ-tt
11:00 Ẩm thực xứ dừa
11:15 Thời sự trưa THBT
11:30 Phim HQ : Rồng tranh bá-T12