Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Mai vàng Yên Tử

Đã đăng vào 28 Th1, 2020 lúc 8:38

Lên Yên Tử thử Anh Đào
Để xem có biết đường vào từ bi!?

Mai Vàng một giống thiên di
Phật Hoàng ươm chúng từ khi mới về
Đất lành hoa nẩy tứ bề
Bảy trăm năm lẻ, lời thề gió trăng
Bên Người lúc giáng, lúc thăng
Mai Vàng vẫn mượt mà giăng trữ tình
Sáng! Ban mai đẹp lung linh
Đêm! Hoa khoe sắc chúng sinh thầm thì…

Cũng cùng một giống thiên di
Mai… Đào vào cửa từ bi yên bình!

11/3/2019

Cao Trần Nguyên (Bao tin tức)

Để lại nhận xét