Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Mất bao lâu để bạn uống hết 4 viên thuốc?

Đã đăng vào 4 Th10, 2019 lúc 7:24

Bác sĩ yêu cầu cách nữa giờ uống 1 viên vậy trong thời gian bao lâu thì uống hết số thuốc.

Mất bao lâu để bạn uống hết 4 viên thuốc?

Bác sĩ đưa cho bạn 4 viên thuốc và yêu cầu bạn uống nửa giờ một lần. Vậy mất bao nhiêu phút để bạn uống hết số thuốc kể trên?

>> Xem đáp án

Theo (VNE)

Để lại nhận xét