Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Lợi thế hai người yêu nhau ngược sở thích

Đã đăng vào 28 Th3, 2019 lúc 8:42

Người ta đồn yêu nhau có cùng sở thích thì mới lâu dài, vậy mà chúng tôi thì ngược lại.

Đây là ổi (ảnh) nhưng không phải ổi thừa mà ổi do người yêu tôi ăn. Em thích ăn hạt, còn tôi thích ăn vỏ. Người ta đồn yêu nhau có cùng sở thích thì mới lâu dài, vậy mà chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhưng vẫn mãi bền lâu.

Ổi thì tôi ăn vỏ, người yêu ăn hạt. Trứng thì tôi ăn lòng đỏ, em ăn lòng trắng. Canh thì tôi húp nước, em ăn cái… Tôi thấy đôi khi ngược nhau cũng hay, đỡ phải giành đồ ăn mà lại tiết kiệm.

Người yêu tôi thích ăn hạt, còn tôi thích ăn vỏ.
Người yêu tôi thích ăn hạt, còn tôi thích ăn vỏ.

 

Quỳnh Nga (VNE)

Để lại nhận xét