Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hoa gì biết ăn, biết nói và biết hát?

Đã đăng vào 24 Th2, 2016 lúc 8:01
Không chỉ biết ăn, biết nói mà loài hoa này còn có thể hát và đi lại… Vậy đó là hoa gì?
 
hoa-gi-biet-an-biet-noi-va-biet-hat

Hoa gì biết ăn, biết nói và biết hát?

> Xem đáp án

hoa-gi-biet-an-biet-noi-va-biet-hat-1

Có một đàn chuột điếc đi ngang qua cầu, hỏi có mấy con?

> Xem đáp án

hoa-gi-biet-an-biet-noi-va-biet-hat-2

Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?

> Xem đáp án

hoa-gi-biet-an-biet-noi-va-biet-hat-3

Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?

> Xem đáp án

hoa-gi-biet-an-biet-noi-va-biet-hat-4

Trên nhấp dưới giật là đang làm gì?

> Xem đáp án

 

Thị Nở (VNE)

Để lại nhận xét