Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chủ tiệm hờn dỗi vì khách gọi cửa hàng là ‘xốp’

Đã đăng vào 26 Th9, 2019 lúc 7:49

Khổng chỉ ‘chỉnh đốn’ lại cách gọi mà chủ cửa hàng còn từ chối bán hàng cho vị khách kia.

Đoạn chát hút hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.
Đoạn chát hút hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Bác Ba Phi (VNE)

 

Để lại nhận xét