Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Từ hôm nay 1.7: Thay đổi cách tính lương của giáo viên

Đã đăng vào 1 Th7, 2020 lúc 9:47

Luật Giáo dục 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: giáo viên được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

Ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng giáo viên cho năm học mới /// Bảo Châu
Ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng giáo viên cho năm học mới. BẢO CHÂU

Luật Giáo dục 2019 quy định: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”. Như vậy, theo luật mới thì giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên như quy định trước. Bộ GD-ĐT vừa ban hành 4 dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên các bậc từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập.

Ông Hoàng Đức Minh giải thích: Bậc lương mới của giáo viên sẽ gắn với trình độ đào tạo theo hệ thống thang bậc lương chung nhưng có phụ cấp ưu đãi nghề. Bảng lương làm việc trả theo vị trí việc làm và theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp. Ngành giáo dục không có bảng lương riêng so với các ngành nghề khác, nhưng định vị các bậc lương theo thực tiễn trình độ đào tạo đã được nâng lên theo chuẩn yêu cầu. Đây cũng là căn cứ để khởi đầu cho bậc lương ở bậc mầm non, tiểu học, THCS. Theo một cách logic, như vậy mức lương đã được nâng lên so với hiện nay.

Tới đây, sẽ có khái niệm một lượng tiền ứng với khởi động ban đầu, nhân với các hệ số. Như vậy lương của giáo viên, đặc biệt là mầm non, tiểu học và THCS sẽ được nâng lên, đặc biệt với những giáo viên mới vào ngành.

Theo ông Minh, ngoài bậc lương thì tất cả phụ cấp khác sẽ theo đúng giá trị giáo viên mang lại cho xã hội. giáo viên sẽ được đánh giá theo bộ chuẩn về năng lực và phẩm chất, chứ không có nghĩa cứ nhiều tuổi hơn thì phụ cấp được nhiều hơn.

Như vậy hy vọng sẽ có được một hệ thống lương để thu nhập của giáo viên cao hơn hiện nay và cũng giải quyết được những bất cập cho những người mới vào ngành khi hệ số lương như hiện tại là quá thấp.

Theo Thanh Niên

 

Để lại nhận xét