Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Từ 2018: Miễn học phí mầm non 5 tuổi vùng đặc biệt khó khăn

Đã đăng vào 14 Th6, 2017 lúc 9:08

Chính phủ  đã thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018.

Trẻ mầm non 5 tuổi vùng khó khăn được miễn học phí

Trẻ mầm non 5 tuổi vùng khó khăn được miễn học phí

Chính sách này để bảo đảm mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 

Chính phủ cũng đồng ý tiếp tục thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long và Quyết định số 1951/QĐ-TTg ngày 2-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên cho đến hết ngày 31-12-2020.  Theo đó, tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên cho học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số (ưu tiên về điều kiện tuyển sinh, cử tuyển, dự bị, đào tạo theo địa chỉ) và chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở 2 khu vực này đến năm 2020.

Theo SGGP

Để lại nhận xét