Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm tra đột xuất các cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm

Đã đăng vào 14 Th11, 2017 lúc 9:11

Phòng Giáo dục Q.Tân Bình, TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành kiểm tra các trường học, đơn vị, cá nhân tổ chức dạy thêm hoặc có liên quan đến dạy thêm từ tháng 11.2017 đến tháng 8.2018. 

Một lớp học thêm  /// B.Thanh

Một lớp học thêm. B.THANH

Ngày 13.11, tại TP.HCM, Phòng Giáo dục Q.Tân Bình công bố kế hoạch kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường năm học 2017 – 2018. 

Theo đó, Phòng Giáo dục Q.Tân Bình sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành kiểm tra các trường học, đơn vị, cá nhân tổ chức dạy thêm hoặc có liên quan đến dạy thêm từ tháng 11.2017 đến tháng 8.2018. 

Trung bình mỗi tháng các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra theo kế hoạch (có thông báo trước từ 3-5 ngày làm việc) hoặc kiểm tra đột xuất từ 1 đến 2 phường và 1 đến 3 trường có tổ chức dạy thêm.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Q.Tân Bình cho biết đợt kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, đồng thời xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những sai phạm nếu có trong quá trình tổ chức dạy thêm, học thêm.

Được biết, UBND TP.HCM quy định việc dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh. Nhà trường phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của người học. Danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định, tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên theo học, phân bổ hợp lý thời gian dạy thêm, học thêm cho giáo viên và học sinh.

Thành phố yêu cầu các trường quan tâm, chú trọng việc phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng học sinh giỏi bằng ngân sách thành phố và không thu học phí với các em. Các đơn vị phải quản lý chặt chẽ các hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo đúng quy định.

Theo Thanh Niên

Để lại nhận xét