Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Lịch phát sóng

Xem lịch phát sóng của kênh

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT
5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt
5:50 Hành trình xứ Dừa
6:00 Thời sự sáng THBT
6:20 Nhịp sống Teen
6:35 CM Nông thôn mới
6:50 Những điều cần biết
7:05 Phim VN: Mặt nạ thiên thần. Tập 27
7:50 CM Thi đua yêu nước
8:05 Quà tặng cổ nhạc
8:50 Phim tài liệu: Khát vọng thanh niên. Tập 2
9:20 Phim TQ: Hoa lưỡng sinh. Tập 11
10:05 Văn nghệ tổng hợp: Bước chân 2 thế hệ
10:50 Trang nội trợ
11:10 Giới thiệu chương trình trưa
11:15 Thời sự trưa THBT
11:30 Phim Canada-Pháp: Người vận chuyển. Tập 20
12:15 Hành trình xứ Dừa
12:20 CM Pháp luật & Đời sống
12:35 Đất nước – con người: Về lại vườn trầu xưa
13:00 CM Thi đua Đồng khởi mới
13:15 Những điều cần biết
13:30 Phim ĐL-TQ-HQ: Nếu tình yêu quay về. Tập 5-6
15:00 Phim Khoa học: Cuộc sống dưới nước. Phần 6
15:30 Phim tài liệu
15:55 Quà tặng cổ nhạc
16:40 Trang nội trợ
17:00 Phim TQ: Gia đình thục nữ. Tập 30
17:45 Ca nhạc thiếu nhi
18:00 Giới thiệu chương trình tối
18:05 Những điều cần biết
18:15 CM Xây dựng Đảng
18:30 Thời sự tối THBT
18:50 Thời tiết
18:55 Thông tin kinh tế và quảng cáo
19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV
19:45 CM Quốc phòng toàn dân
20:00 Phim TQ: Hoa lưỡng sinh. Tập 37
20:45 Tiếng tơ lòng: Chuông vàng vọng cổ . Phần tt
21:30 Phim Ý: Đội đặc nhiệm chống mafia. Tập 36
22:20 Bản tin cuối ngày THBT
22:25 Ký sự Hành trình xứ dừa
22:30 Phim tài liệu
23:00 PTV chào hết