• Trang chủ

  Tiêu điểm

  Lịch phát sóng truyền hình

  5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT
  5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt
  5:50 Hành trình xứ Dừa
  6:00 Thời sự sáng THBT
  6:20 Chuyện cổ tích
  6:35 Chuyên mục Chuyện nông thôn
  6:50 Những điều cần biết
  7:05 Phim VN: Thề không gục ngã . Tập 16
  7:50 Chuyên mục An ninh Bến Tre
  8:05 Ca cổ
  8:50 Phim tài liệu: Trường Sa, nơi ấy là tình yêu. Tập 1
  9:20 Phim Thái Lan: Người con gái tôi yêu. Tập 6
  10:05 Sân khấu cải lương: Sắc xuân gởi lại. Phần 1
  10:50 Trang nội trợ
  11:10 Giới thiệu chương trình trưa
  11:15 Thời sự trưa THBT
  11:30 Phim ĐL-TQ-HK: Nếu tình yêu quay về. Tập 5
  12:15 Hành trình xứ Dừa
  12:20 Phóng sự
  12:35 ĐN-CN: Kon Tum, nét xưa phố cổ
  13:00 Chuyên mục Cử tri với chính quyền
  13:15 Những điều cần biết
  13:30 Phim TQ: Thần thám kỳ tài. Tập 37-38
  15:00 Phim KH: Những điều kỳ diệu của châu Á, phần 1
  15:30 Phim tài liệu
  15:55 Ca cổ
  16:40 Trang nội trợ
  17:00 Phim TQ: Bích huyết thư hương mộng. Tập 28
  17:45 Ca nhạc thiếu nhi
  18:00 Giới thiệu chương trình tối
  18:05 Những điều cần biết
  18:15 Chuyên mục Nông thôn mới
  18:30 Thời sự tối THBT
  18:50 Thời tiết
  18:55 Thông tin kinh tế và quảng cáo
  19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV
  19:45 Chuyên mục Thi đua yêu nước
  20:00 Phim TQ: Truyền thuyết Hồ Ly. Tập 30
  20:45 Văn nghệ tổng hợp
  21:30 Phim Thái Lan: Nước mắt đàn ông. Tập 30
  22:20 Bản tin cuối ngày THBT
  22:25 Ký sự Hành trình xứ dừa
  22:30 Phim tài liệu
  23:00 PTV chào hết
  5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT
  5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt
  5:50 Hành trình xứ Dừa
  6:00 Thời sự sáng THBT
  6:20 Nhịp sống Teen
  6:35 Chuyên mục Nông thôn mới
  6:50 Những điều cần biết
  7:05 Phim VN: Thề không gục ngã . Tập 17 7:50 Chuyên mục Thi đua yêu nước
  8:05 Quà tặng cổ nhạc
  8:50 Phim tài liệu: Trường Sa, nơi ấy là tình yêu. Tập 2
  9:20 Phim Thái Lan: Người con gái tôi yêu. Tập 7
  10:05 Văn nghệ tổng hợp: Bước chân 2 thế hệ
  10:50 Trang nội trợ
  11:10 Giới thiệu chương trình trưa
  11:15 Thời sự trưa THBT
  11:30 Phim ĐL-TQ-HK: Nếu tình yêu quay về. Tập 6
  12:15 Hành trình xứ Dừa
  12:20 Chuyên mục Pháp luật & Đời sống
  12:35 Đất nước – con người: Nét cổ kính của một thành phố trẻ
  13:00 Chuyên mục Thi đua Đồng khởi mới
  13:15 Những điều cần biết
  13:30 Phim TQ: Thần thám kỳ tài. Tập 39-40 - hết
  15:00 Phim KH: Những điều kỳ diệu của châu Á, phần 2
  15:30 Phim tài liệu
  15:55 Quà tặng cổ nhạc
  16:40 Trang nội trợ
  17:00 Phim TQ: Bích huyết thư hương mộng. Tập 29
  17:45 Ca nhạc thiếu nhi
  18:00 Giới thiệu chương trình tối
  18:05 Những điều cần biết
  18:15 Chuyên mục Xây dựng Đảng
  18:30 Thời sự tối THBT
  18:50 Thời tiết
  18:55 Thông tin kinh tế và quảng cáo
  19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV
  19:45 Chuyên mục Quốc phòng toàn dân
  20:00 Phim TQ: Truyền thuyết Hồ Ly.Tập 31
  20:45 Tiếng tơ lòng: Nửa vầng trăng riêng. Phần 2
  21:30 Phim Thái Lan: Nước mắt đàn ông. Tập 31
  22:20 Bản tin cuối ngày THBT
  22:25 Ký sự Hành trình xứ dừa
  22:30 Phim tài liệu
  23:00 PTV chào hết
  5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT
  5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt
  5:50 Hành trình xứ Dừa
  6:00 Thời sự sáng THBT
  6:20 Khám phá cùng Teen
  6:35 Chuyên mục Xây dựng Đảng
  6:50 Những điều cần biết
  7:05 Phim VN: Thề không gục ngã . Tập 18
  7:50 Chuyên mục Quốc phòng toàn dân
  8:05 Tiếng tơ lòng
  8:50 Phim tài liệu: Côn Đảo nụ cười từ máu và nước mắt
  9:20 Phim Thái Lan: Người con gái tôi yêu. Tập 8
  10:05 Văn nghệ tổng hợp: Bước chân 2 thế hệ
  10:50 Trang nội trợ
  11:10 Giới thiệu chương trình trưa
  11:15 Thời sự trưa THBT
  11:30 Phim ĐL-TQ-HK: Nếu tình yêu quay về. Tập 7
  12:15 Hành trình xứ Dừa
  12:20 Chuyên mục Chuyện nông thôn
  12:35 Đất nước – con người: Dấu xưa phố cổ Gò Công
  13:00 Chuyên mục An ninh Bến Tre
  13:15 Những điều cần biết
  13:30 Phim TQ: Cổ kiếm kỳ đàm. Tập 1-2
  15:00 Vẽ tiếp cầu vồng
  15:30 Phim tài liệu
  15:55 Tiếng tơ lòng
  16:40 Trang nội trợ
  17:00 Phim TQ: Bích huyết thư hương mộng. Tập 30
  17:45 Ca nhạc thiếu nhi
  18:00 Giới thiệu chương trình tối
  18:05 Những điều cần biết
  18:15 Chuyên mục Vì chủ quyền ANBGB
  18:30 Thời sự tối THBT
  18:50 Thời tiết
  18:55 Thông tin kinh tế và quảng cáo
  19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV
  19:45 Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái
  20:00 Phim TQ: Truyền thuyết Hồ Ly.Tập 32
  20:45 Giai điệu cuối tuần
  21:30 Phim Thái Lan: Nước mắt đàn ông. Tập 32- hết
  22:20 Bản tin cuối ngày THBT
  22:25 Ký sự Hành trình xứ dừa
  22:30 Phim tài liệu
  23:00 PTV chào hết
  5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT
  5:35 Đời nghệ sỹ: Nghệ sỹ Minh Nhí
  5:50 Hành trình xứ Dừa
  6:00 Thời sự sáng THBT
  6:20 Chuyện cổ tích
  6:35 Chuyên mục Vì chủ quyền ANBGB
  6:50 Những điều cần biết
  7:05 Phim VN: Thề không gục ngã . Tập 19
  7:50 Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái
  8:05 Giai điệu cuối tuần
  8:50 Phim tài liệu: Côn Đảo mùa gió chướng
  9:20 Phim Thái Lan: Người con gái tôi yêu. Tập 9
  10:05 Sân khấu cải lương: Sắc xuân gởi lại. Phần 2
  11:00 Trang nội trợ
  11:10 Giới thiệu chương trình trưa
  11:15 Thời sự trưa THBT
  11:30 Phim ĐL-TQ-HK: Nếu tình yêu quay về. Tập 8
  12:15 Hành trình xứ Dừa
  12:20 Chuyên mục Nông thôn mới
  12:35 Đất nước – con người: Kon Tum, nét xưa phố cổ
  13:00 Chuyên mục thi đua yêu nước
  13:15 Những điều cần biết
  13:30 Phim TQ: Cổ kiếm kỳ đàm. Tập 3-4
  15:00 Cẩm nang sống khỏe
  15:30 Phim tài liệu
  15:55 Giai điệu cuối tuần
  16:40 Trang nội trợ
  17:00 Phim TQ: Bích huyết thư hương mộng. Tập 31
  17:45 Ca nhạc thiếu nhi
  18:00 Giới thiệu chương trình tối
  18:05 Những điều cần biết
  18:15 Phóng sự
  18:30 Thời sự tối THBT
  18:50 Thời tiết
  18:55 Thông tin kinh tế và quảng cáo
  19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV
  19:45 Phóng sự
  20:00 Phim TQ: Truyền thuyết Hồ Ly.Tập 33
  20:45 Quà tặng cổ nhạc
  21:30 Phim 1 tập - Văn nghệ BS sau
  22:20 Bản tin cuối ngày THBT
  22:25 Ký sự Hành trình xứ dừa
  22:30 Phim tài liệu
  23:00 PTV chào hết
  5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT
  5:35 Chuyện đàn ông
  5:50 Hành trình xứ Dừa
  6:00 Thời sự sáng THBT
  6:20 Cầu vồng khám phá
  6:35 Phóng sự
  6:50 Những điều cần biết
  7:05 Phim VN: Thề không gục ngã . Tập 20
  7:50 Phóng sự
  8:05 Quà tặng cổ nhạc
  8:50 Phim tài liệu: Biển đảo Tây Nam
  9:20 Phim Thái Lan: Người con gái tôi yêu. Tập 10
  10:05 Sân khấu CL: Sắc xuân gởi lại. Phần 3
  10:50 Ẩm thực cuối tuần
  11:10 Giới thiệu chương trình trưa
  11:15 Thời sự trưa THBT
  11:30 Phim ĐL-TQ-HK: Nếu tình yêu quay về. Tập 9
  12:15 Hành trình xứ Dừa
  12:20 Chuyên mục Xây dựng Đảng
  12:35 Đất nước - con người: Dinh trấn Hà Tiên
  13:00 Chuyên mục Quốc phòng toàn dân
  13:15 Những điều cần biết
  13:30 Phim TQ: Cổ kiếm kỳ đàm. Tập 5-6
  15:00 Vượt lên chính mình
  15:30 Phim tài liệu
  15:55 Quà tặng cổ nhạc
  16:40 Ẩm thực cuối tuần
  17:00 Phim TQ: Bích huyết thư hương mộng. Tập 32
  17:45 Cầu vồng khám phá
  18:00 Giới thiệu chương trình tối
  18:05 Những điều cần biết
  18:15 Chuyên mục Giáo dục Đào tạo
  18:30 Thời sự tối THBT
  18:50 Thời tiết
  18:55 Thông tin kinh tế và quảng cáo
  19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV
  19:45 Chuyên mục Hiến máu nhân đạo
  19:55 Phong trào khởi nghiệp
  20:00 THTT Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018
  22:20 Bản tin cuối ngày THBT
  22:25 Ký sự Hành trình xứ dừa
  22:30 Phim tài liệu
  23:00 PTV chào hết

  Lịch phát sóng phát thanh

   Sinh viên Đại học Bách Khoa tình nguyện chung tay xây...

   Sau lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2018, 50 sinh viên tình nguyện thuộc Khoa ứng dụng Trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh cùng 50...
   Tin tức liên quan

   Đã phát hiện ra sai phạm trong chấm thi THPT Quốc...

   Qua đấu tranh xác minh ban đầu, đã xác định được đối tượng gây ra sai phạm này, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh chứng cứ làm rõ Gần 1h ngày 17/7, ông Mai...
   Tin tức liên quan

   THBT Giới Thiệu

   Góc ảnh